เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

Storage Tank

ชื่อสินค้า : เเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

คุณสมบัติ :

เครื่องเติมอากาศผิวนํ้าแบบรอบช้า ( LOW SPEED SURFACE AERATOR ) เป็นเครื่องเติมอากาศในแนวตั้งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ใหญ่ ทําหน้าที่ตีน้ำพร้อมทั้งกวนน้ำจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศ ทําให้เกิดการกวนอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดีกับบ่อน้ำ ที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างลึก สามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว มีทั้งแบบ FLOATED TYPE และ FIXED TYPE

ข้อมูลเฉพาะ
1. ใช้มอเตอร์เกียร์ที่มีค่า SERVICE FACTOR สูง จึงสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. GEAR UNIT เป็นแบบ AGITATOR TYPE หรือ FLANGE TYPE ซึ่งใช้กับเครื่องเติมอากาศโดยเฉพาะ
3. ตัวเครื่องเคลือบด้วยสีอีพ๊อกซี่อย่างดี จึงทําให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
4. สามารถใช้กับบ่อบำบัดน้ำเสียได้ทุกประเภท ความลึกตั้งแต่ 1 - 5 เมตร
5. ปริมาณออกซิเจนที่เติมได้ในน้ำ 1.2-1.5 KgO2/ Hp-hour
6. ออกแบบ โดยวิศวกรที่มีความชํานาญงานทางด้านน้ำโดยเฉพาะ จึงทําให้เครื่องเติมอากาศ และทําหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีขนาดตั้งแต่ 1 – 100 แรงม้า

รูปประกอบ