Paddle Wheel Aerator


Product Name
:
Paddle Wheel Aerator
Detail :
คุณสมบัติ 
PADDLE WHEEL เป็นเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ ใช้มอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อนใบพัดให้หมุนเพื่อตีน้ำที่ผิวน้ำ ทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบและเกิดการเคลื่อนที่ของผิวน้ำ ฟองอากาศเล็กๆ ที่เกิดจากการตีน้ำจากใบพัดจะช่วยเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกึ่งธรรมชาติ (FACULTIVE PONE) สามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เพียงนำเครื่องลงน้ำ แล้วยึดด้วยเชือก ลวดสลิง หรือ หลักยึด เครื่องจะลอยอยู่ผิวน้ำ ณ ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งข้อมูลเฉพาะ 
1. ใช้มอเตอร์ขนาดมาตรฐาน 2 แรงม้า
2. สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( HEAVY DUTY )
3. ใช้กับบ่อน้ำเสียทุกประเภท บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา หมู่บ้าน สนามกอล์ฟ และ แหล่งน้ำต่างๆ
4. สามารถใช้กับบ่อที่มีความลึกตั้งแต่ 1-2 เมตร
5. ปริมาณออกซิเจนที่เติมได้ในน้ำ 0.8-1.2 KgO2/ Hp-hour
6. การออกแบบโดยวิศวกรที่มีความชำนาญงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ จึงทำให้มีความทนทาน ประหยัดไฟฟ้ากว่า และยังให้ปริมาณออกซิเจนที่สูงกว่า

Gallery